Automatyczne montowanie liter dysku, partycji w Windows 10

Data:

Tag: Baza wiedzy

Autor: Patryk Mikołap

Gdy podłączamy do komputera zewnętrzny dysk, przenośny nośnik typu pendrive czy kartę pamięci, system Windows automatycznie przypisuję literę partycji.

Słowa kluczowe dla tego poradnika: automount disable windows 10

W większości przypadków automatyczne montowanie napędów jest pożądane.
W niektórych przypadkach taka funkcja jest zbędna, przedstawiam krótki poradnik jak to wyłączyć.

Jak wyłączyć automatycznie montowanie za pomocą diskpart i funkcją automount

1. Uruchamiamy wiersz poleceń klawiszem Windows + R, wpisujemy diskpart

2. Potwierdzamy uruchomienie jako administrator, używamy według potrzeb:

AUTOMOUNT DISABLEwyłączenie automatycznego przypisywaniu liter to woluminów.

AUTOMOUNT ENABLE – włączenie funkcji j.w.

AUTOMOUNT SCRUB – usuwanie pamięci cache do przypisanych wcześniej liter do poszczególnych woluminów

Po zastosowaniu warto uruchomić ponownie komputer.

Jak wyłączyć automatyczne montowanie za pomocą mountvol

Podobny efekt uzyskamy za pomocą funkcji mountvol dostępną w wierszu poleceń z uprawnieniami administratora.

Uruchamiamy windows menu start klawiszem Windows,
wpisujemy cmd.exe, uruchamiamy jako administrator – ctrl+shift+enter

Wpisujemy w zależności od potrzeb:

mountvol /E – włączenie funkcji automatycznego przypisywania liter do woluminów.

mountvol /Nwyłącznie automatycznego przypisywania liter.

mountvol /R – usuwanie zapamiętanych wcześniej przypisanych liter woluminów.

Restartujemy komputer.

Jak wyłączyć automatyczne przypisywanie liter za pomocą edytora rejestru regedit

Uruchamiamy regedit za pomocą klawiszy win + r, wpisujemy regedit, enter.

Przechodzimy do klucza:

Komputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mountmgr

Wybieramy wartość dword NoAutoMount i ustawiamy paramter na 1

Jeśli nie ma takiego klucza, tworzymy go:
PPM, Nowy, Wartość DWORD (32 bitowa) – ustawiamy nazwę na NoAutoMount, wartość 1, system szesnastkowy.

Restartujemy komputer.

Jak łatwo przypisywać litery do woluminów ręcznie

Uruchamiany menadżer urządzeń przez Zarządzenie komputerem, przechodzimy do zakładki Zarządzanie dyskami.
Następnie wybieramy interesującą nas partycje dysku czy pendrive.

Prawy przycisk myszy, Zmień literę dysku ścieżki, dalej Dodaj i wybieramy wolną literę.

W ten sposób można również usunąć literę dysku.

Dodaj komentarz